Розкриття інформації

Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості та обробка персональних даних

1. Порядок взаємодії зі споживачем

Порядок взаємодії зі споживачем

2.Порядок повідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник.

Порядок повідомлення споживачем кредитодавця

3. Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

КС не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

4. Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованісті, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

1. КС не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.
2. Кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості у разі, якщо споживач прострочив виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту на 40-ий день.

5. Порядок і способи погашення простроченої заборгованості

Порядок і способи погашення простроченої заборгованості
«Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг” Кредитна спілка “Бойківщина”зобов’язана подавати інформацію про боржників до Кредитного реєстру НБУ»