Вимоги до осіб , які надають додаткові та/або супутні послуги за договором про споживчий кредит

1. Вимоги  до суб’єктів оціночної діяльності:

 • Стаж роботи суб’єкта оціночної діяльності на ринку оцінки не менше 1року;
 • Стаж роботи за спеціальністю та кваліфікація оцінювачів на ринку оцінки не менше 1року;
 • Стислі терміни виконання звітів по оцінці забезпечення;
 • Відповідність звітів суб’єкта оціночної діяльності вимогам Законів України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про оцінку земель», національних стандартів №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та №2 «Оцінка нерухомого майна», міжнародних стандартів оцінки;
 • Відповідність звітів вимогам кредитної спілки (за наявності).

2.   Вимоги  до нотаріусів:

 • Відповідність нотаріуса вимогам Закону України «Про нотаріат»;
 • Стаж роботи нотаріусом не менше 1рік.

3.   Вимоги до банків:

 • Відповідність вимогам Закону України «Про банки та банківську діяльність»;
 • Відсутність рішення НБУ щодо визнання банка неплатоспроможним та відсутність тимчасової адміністрації ФГВ.

4.   Вимоги до поручителів:

 • Поручителем за споживчим кредитом може бути будь-яка фізична або юридична особа, майнове становище і ділові якості якої не викликають сумнівів у кредитної спілки. Зокрема:

1)    Для фізичних осіб:

 • Повна цивільна дієздатність;
 • Громадянство України;
 • Зареєстроване місце проживання на території України;
 • Вік не менше 18 років.

2)     Для юридичних осіб:

 • Юридична особа створена та зареєстрована відповідно до вимог законодавства;
 • Відсутність простроченої заборгованості перед контрагентами станом на дату надання поруки;
 • Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо невиконання зобов’язань за договором.

5.     Вимоги  до заставодавців:

 • Повна цивільна дієздатність;
 • Громадянство України;
 • Зареєстроване місце проживання на території України;
 • Вік не менше 18 років;
 • Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо невиконання заставодавцем зобов’язань за договорами.

6.     Вимоги до страховиків:

 • Відповідність вимогам Закону України «Про страхування»;
 • Надання страхових послуг протягом не менше 1року;
 • Відсутність невиконаних рішень уповноваженого органу про застосування заходів впливу за порушення законодавства щодо фінансових послуг та фінансового моніторингу;
 • Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо невиконання зобов’язань за договорами.