1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ


1.1.
Найменування: Кредитна спілка «Бойківщина»

Місцезнаходження: 82100, Львівська обл., Дрогобицький район, місто Дрогобич, площа Ринок, будинок 15

Контактний телефон: (03244) 21784, 50350

Адреса електронної пошти КС: boykivschina@bigmir.net

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 82100, Львівська обл., Дрогобицький район, місто Дрогобич, площа Ринок, будинок 15


1.2.
Особи, які надають посередницькі послуги відсутні


1.3.
Відомості про державну реєстрацію КС:

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 13.05.2004

Дата запису: 13.05.2004

Номер запису: 1 414 120 0000 000396

Код ЄДРПОУ: 23955635


1.4.
Інформація щодо включення КС до державного реєстру фінансових установ:

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг від 13.05.2004 №569

Реєстраційний номер: 14100263

Серія та номер Свідоцтва: КС №188

Дата видачі свідоцтва: 13.05.2004


1.5.
Інформація щодо наявності в КС, права на надання відповідної фінансової послуги:

  • надання коштів та банківських металів у кредит;
  • залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню

26.02.2024 Національним банком України внесено запис до Реєстру про переоформлення ліцензій КС «Бойківщина»

Статус ліцензії: чинна.


1.6.
Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний банк України (НБУ):
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;
Зручна онлайн-форма на веб-сайті НБУ: https://bank.gov.ua
Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ);
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601;
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601;
Телефон (канал зв’язку для громадян):0 800 505 240 або +380 44 298 65 55 (пн-чт 9:00 – 18:00, пт 9:00 – 16:45);
Запис на особистий прийом: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55;
Громадська приймальня: проспект Науки 7, м. Київ, 01601


2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА

(ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ , ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ , АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕМОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ):


2.1.
ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПОВЕРНЕННЮ

В результаті залучення вкладу члена кредитної спілки (далі – вклад  податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ.

При отримані фізичною особою процентів від КС за договором про залучення вкладу у кредитній спілці:

1)    такий дохід оподатковуються за ставкою 18%, відповідно до п.170.4 ст.170 ПКУ. Кредитна спілка, як податковий агент у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачує загальну суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 ПК, тобто 18%, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий місяць на суму вкладу членів кредитної спілки.

2)   з такого доходу стягується військовий збір у розмірі 1,5% відповідно до пп1.2.п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Нарахування, утримання та сплата збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст.168 ПК.

У разі перерахування вкладником вкладу на банківський рахунок кредитної спілки, може сплачуватись на користь банку комісія за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок КС згідно тарифів, що визначаються в порядку, передбаченому законодавством та правилами надання послуг, розміщеними на веб-сайті банку.

Збори, платежі та інші витрати, які повинен сплатити клієнт відсутні.


2.2.
НАДАННЯ КОШТІВ ТА БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ У КРЕДИТ

В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ, за умови виконання умов договору.

При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками складатиметься:

1) процентів за користування кредитом нарахованих в порядку передбаченому договором.
2) розміру наданого кредиту вказаного у договорі.

Супутні послуги, які підлягають сплаті на користь третіх осіб згідно з вимогами законодавства України відповідно до тарифів що визначаються в порядку передбаченому такими третіми особами на підставі договорів із позичальником або законодавства кредитною спілкою, не надаються.


3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


3 .1 . Залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню


3.1.1.
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:

Для такого виду фінансової послуги договором та законодавством не передбачено право на відмову від договору.


3.1.2.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії Договору: 1 місяць.


3.1.3.
Наявністьу клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:

1.Договір про залучення строкового вкладу члена кредитної спілки:

Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір з дотриманням таких правил:

1) Вкладник зобов’язаний письмово подати вимогу до Спілки про свій намір достроково розірвати цей Договір, а Спілка зобов’язана прийняти цю письмову вимогу та її зареєструвати;

2) у випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Вкладника, Спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на Вклад Вкладника  з розрахунку за кількість календарних днів користування Вкдадом: до 30 днів включно – 0,1% річних, від 31 до 90 днів включно  – 0,1% річних, від 91 до 180 днів включно  – 0,1% річних, від 181 до 365 днів включно – 0,1% річних, від 366 днів – 0,1% річних;

3) за результатами перерахунку процентів, Вкладник зобов’язаний повернути Спілці надмірно отримані проценти (крім Вкладів із сплатою процентів в кінці дії договору). Повернення надмірно отриманих процентів може здійснюватися:

– шляхом їх внесення до каси Спілки;

– шляхом їх внесення на поточний рахунок Спілки;

– шляхом їх відрахування з грошових коштів за Вкладом, які б мали бути повернуті Вкладнику згідно умов цього Договору;

4) Спілка зобов’язана виконати письмову вимогу та повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання повідомлення від Вкладника про розірвання Договору;

5) днем припинення нарахування процентів за Вкладом є день повернення Спілкою Вкладу.

2.Договір про залучення вкладу члена кредитної спілки на вимогу:

Дія Договору припиняється за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткового договору в порядку, передбаченому пунктами Договору. Виплата Спілкою Вкладуу та нарахованих процентів за фактичний строк користування Вкладом здійснюється в день розірвання Договору.


3.1.4.
Порядок внесення змін та доповнень до договору;

Усі зміни до Договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку:

1. Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.

2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 3 (трьох) днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк, передбачений Договором, пропозиція вважається не прийнятою.

4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки в письмовій формі протягом 3 (трьох) днів з дня надання письмової відповіді.

5. Зміни до Договору вступають у дію з дня підписання додаткового договору.


3.1.5.
Неможливість  збільшення  фіксованої  процентної ставки  за  договором  без  письмової  згоди  споживача фінансової послуги;

Тип процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Вкладника.


3.2. Надання коштів та банківських металів у кредит


3.2.1.

Наявністьу клієнта права на відмову від договору про надання фінансовихпо слуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а тако ж інші умови використання права на відмову від договору:

1) Права на відмову від договору про надання фінансових послуг – не споживчих кредитів не передбачене для такого виду кредиту законодавством та договором.

2) Щодо споживчих кредитів.

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» ч.2 ст.15 ЗУ «Про СК») до закінчення строку-14 (чотирнадцять) календарних днів з дня укладення Договору.

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником.

Право на відмову від Договору не застосовується щодо: 1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого Договором.


3.2.2.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):

Мінімальний строк дії Договору: 1 місяць.


3.2.3.
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

1) Кредитний договір на, який не поширюється дія ЗУ «Про споживче кредитування».

Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткового договору та в інших випадках, передбачених законодавством та договором.

Позичальник має право достроково повертати кредит частинами і сплачувати одноразовим платежем проценти або достроково повернути кредит та сплатити проценти.

У випадку дострокового розірвання договору позичальник зобов’язаний сплатити кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за користування кредитом, протягом 3 (трьох) днів з дня розірвання договору.

2) Договір про споживчий кредит.

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.

Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту (за наявності), за період фактичного користування кредитом. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту та встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.

У разі затримання Позичальником сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці, кредитодавець  має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити Позичальника про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Кредитодавець має право вимагати здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються Позичальником протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу . Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога Кредитодавця втрачає чинність.

Дія Договору припиняється :

– після повного виконання Сторонами власних обов’язків згідно договору про споживчий кредит;

– у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії договору про споживчий кредит в порядку визначеному законодавством;

– у випадку дострокового розірвання договору про споживчий кредит в порядку, визначеному договором про споживчий кредит;

-в інших випадках та в порядку передбачених законодавством України

У разі розірвання Позичальником договору про надання супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення Договору, та неукладення протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам Кредитодавця, та з урахуванням вимог закону, Кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за Договором.


3.2.4.

Порядок внесення змін до договору;

1) Кредитний договір на, який не поширюється дія ЗУ «Про споживче кредитування».

Пропозиції про зміну істотних умов договору, надаються у наступному порядку та строки:

1. Пропозиція про зміну істотних умов договору (повідомлення) надсилається іншій стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис позичальнику чи представнику кредитодавця із відміткою про дату відправлення та отримання.

2. Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпиc.

3. Якщо сторона договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений договором, пропозиція вважається не прийнятою.

4. Якщо сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням кредитодавця (відокремлених підрозділів кредитодавця), в письмовій формі, протягом 5 (п’яти) днів з дня надання письмової відповіді.

2) Договір про споживчий кредит.

Зміни та доповнення до Договору оформляються додатковим договором у письмовій формі.

Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну умов Договору, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», та інших істотних умов здійснюються шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення.

Пропозиції про зміну істотних умов Договору надаються у наступний спосіб та строки:

1. Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.

2. Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.

3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк, передбачений Договором, пропозиція вважається не прийнятою.

4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Кредитодавця, в письмовій формі, протягом 5 (п’яти) днів з дня надання письмової відповіді.


3.2.5.
Неможливість  збільшення  фіксованої  процентної  ставки  за  договором  без  письмової  згоди  споживача фінансової послуги;

Тип процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди позичальника.


4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


4.1.
Можливістьта порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг .

1. Скарги споживача фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядаються в порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки. Розгляд зверненнь (скарг) споживача щодо послуги споживчого кредиту здійснюється кредитною спілкою згідно «Порядку розгляду звернень та скарг клієнтів-споживачів фінансових послуг».

2 . Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до :

1)  Національний банк України (НБУ):
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;

Зручна онлайн-форма на веб-сайті НБУ: https://bank.gov.ua

Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ);

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601;

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601;

Телефон (канал зв’язку для громадян): 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55 (пн-чт 9:00 – 18:00, пт 9:00 – 16:45);

Запис на особистий прийом: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55;

Громадська приймальня: проспект Науки 7, м. Київ, 01601.


2)  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба):

Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1; Приймальня: (044) 279 12 70;

Цілодобова гаряча лінія (Call-центр): (044) 364 77 80; Електронна пошта: info@dpss.gov.ua;

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ – тел.: 528-63-16; 528-92-42.

3)  Головне управління Держпродспоживслужби в Львівській області: поштова адреса: 79011, Львівська обл., м. Львів, вул. Вітовського, 18; офіційний веб-сайт: www.lvivdpss.gov.ua;

телефон: (032) 261-36-90.

4)  Дрогобицька районна державна адміністрація:
адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 37; офіційний веб-сайт: www.drohobych-rda.gov.ua;

телефон: (03244) 3-84-55. (пн- чт 9:00 – 18:00, пт 9:00 – 17:00)

5)  Дрогобицька міська рада:

адреса: 82100, Львівська обл., м.Дрогобич, площа Ринок, 1; офіційний веб-сайт: www.drohobych-rada.gov.ua;  електронна пошта: dmr@drohobych-rada.gov.ua;

телефон: (03244) 2-25-69; факс: (03244) 3-71-66. (пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 15:45)


4.2.
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства . Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні такої фінансової послуги.


ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩО НАДАЄТЬСЯ ПЕРЕД НАБУТТЯМ ОСОБОЮ ЧЛЕНСТВА В КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ «БОЙКІВЩИНА»

ВНЕСКИ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ