Підвиди вкладів та процентні ставки за підвидами вкладів.

Ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги затверджено рішенням Наглядової ради від «29» березня 2024 року.

ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

Залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню

В результаті залучення вкладу члена кредитної спілки (далі – вклад) податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі пункту 165.1.29 ст.165 ПКУ.

При отриманні фізичною особою процентів від КС за договором про залучення вкладу у кредитній спілці:

1) такий дохід оподатковуються за ставкою 18 %, відповідно до п.170.4 ст.170 ПКУ. Кредитна спілка, як податковий агент у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачує загальну суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 ПК, тобто 18%, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий місяць на суму вкладу членів кредитної спілки.

2) з такого доходу стягується військовий збір у розмірі 1,5 відсотків відповідно до пп1.2.п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Нарахування, утримання та сплата збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст.168 ПК.

Збори, платежі та інших витрати, які повинен сплатити клієнт відсутні.