82100, м. Дрогобич, Площа Ринок , буд. 15, телефон:(0324) 45-03-50


Кредитна спілка «Бойківщина» — кредитна спілка, головна мета якої — задоволення потреб членства у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднання грошових коштів членів кредитної спілки. Девіз спілки: «Швидко, надійно, вигідно».


Історія кредитної спілки «Бойківщина» бере свій початок з червня 1997 року.


В 1999 році кредитна спілка «Бойківщина» стала членом Національної асоціації  кредитних спілок України (НАКСУ). Національна асоціація кредитних спілок України створена 9 червня 1994 року об’єднанням кредитних спілок задля вирішення проблем, пов’язаних з розвитком кредитного руху в Україні, для поліпшення соціально-економічного стану всіх верств населення, як координаційна та уніфікована структура, що об’єднує кредитні спілки в життєздатний механізм. 


У грудні 2004 року КС«Бойківщина» разом із кредитними спілками Львівської області створили Львівську асоціацію кредитних спілок (ЛАКС). Основною місією ЛАКС є сприяння стабільного розвитку кредитних спілок як надійних фінансових кооперативних інституцій, які динамічно розвиваються, відповідають на фінансові запити членів КС та відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку регіону. 


Кредитна спілка «Бойківщина» приймає участь в державних програмах, які надають можливість знизити вартість кредитів для своїх членів.

З 2006 року кредитна спілка «Бойківщина» є активним учасником Програми Енергозбереження для населення Львівщини. Завдання цієї програми полягає у здешевленні вартості кредитів на енергозберігаючі цілі для населення Львівщини.

В 2011 року завдяки старанням правління кредитної спілки, було затверджено програму енергозбереження для населення міста Дрогобича та програму енергозбереження для жителів Дрогобицького району. З цього часу КС «Бойківщина» є активним учасником цих двох програм.


В жовтні 2005 року кредитні спілки – члени ЛАКС створили Львівську об’єднану кредитну спілку (ЛОКС). У березні 2010 року ЛОКС була перейменована в Українську об’єднану кредитну спілку (далі - УОКС). Завданням УОКС є кредитування своїх членів – кредитних спілок, управління надлишковою ліквідністю в системі кредитних спілок.


З 2008 року кредитна спілка «Бойківщина» є членом Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС).
Завданням ВАКС є розвиток місцевих асоціацій кредитних спілок і поєднання їхнього потенціалу; забезпеченням максимальної правової поінформованості своїх учасників; відстоює їхні професійні інтереси у відношеннях з державними органами. Консультаційна, методична та професійна допомога учасникам асоціації, вивчення й узагальнення найкращої міжнародної практики, а також обмін досвідом є пріоритетними напрямками в діяльності ВАКС.


В листопаді 2010 року КС «Бойківщина» набула статусу учасника Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (ПЗВ). Предметом діяльності ПЗВ є вжиття заходів фінансової, організаційної, правової та методологічної підтримки кредитних спілок-учасників ПЗВ з метою забезпечення належного рівня їхньої фінансової стабільності, прозорості, ринкової ефективності й соціальної відповідальності, а також представництва та захисту їхніх інтересів у взаємовідносинах з державою, елементами інфраструктури та іноземними партнерами. 

Кредитна спілка «Бойківщина» приймає участь в державних програмах, які надають можливість знизити вартість кредитів для своїх членів.

З 2006 року кредитна спілка «Бойківщина» є активним учасником Програми Енергозбереження для населення Львівщини. Завдання цієї програми полягає у здешевленні вартості кредитів на енергозберігаючі цілі для населення Львівщини.

В 2011 року завдяки старанням правління кредитної спілки, було затверджено програму енергозбереження для населення міста Дрогобича та програму енергозбереження для жителів Дрогобицького району. З цього часу КС «Бойківщина» є активним учасником цих двох програм.


Міжнародні зв'язки

Кредитна спілка «Бойківщина» є активним учасником міжнародних проектів (Німецький проект технічної допомоги «Підтримка фінансової діяльності на селі» GTZ/DGRV, Канадська програма зміцнення кредитних спілок в України).

У 2010 році отримала сертифікат відповідності міжнародним стандартам демократичного управління, прозорої діяльності та фінансової стабільності.

З 2011 року кредитна спілка «Бойківщина» є учасником Робочої групи Проекту USAID Агроінвест. Завданням Робочої групи є стимулювання доступу аграріїв до фінансування. http://www.agroinvest.org.ua

В 2013 році кредитна спілка «Бойківщина» починає співпрацю з Проектом «Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової вартості сільськогосподарської продукції в Україні». http://www.agrolviv.com.ua