82100, м. Дрогобич, Площа Ринок , буд. 15, телефон:(0324) 45-03-50

            Спостережна рада кредитної спілки «Бойківщина» повідомляє про проведення чергових  загальних зборів членів кредитної спілки, які відбудуться 26 квітня 2014 року, в приміщенні концертного залу ансамблю «Верховина» за адресою:
      Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Шевченка, 22.
      Реєстрація учасників     13:30 - 13:55
      Початок зборів   о 14:00
                                                             Порядок денний
1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів кредитної спілки «Бойківщина».
2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради кредитної спілки «Бойківщина».
3. Заслуховування та затвердження звіту Правління кредитної спілки «Бойківщина».
4. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету кредитної спілки «Бойківщина».
5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії кредитної спілки «Бойківщина».
6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності кредитної спілки «Бойківщина» (річна фінансова звітність та звітні дані за 2013 рік).
7. Заслуховування та затвердження річної звітності та результатів діяльності  кредитної спілки «Бойківщина» за 2013 рік.
8. Розгляд бюджету кредитної спілки «Бойківщина» на 2014 рік.
9. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні кредитної спілки «Бойківщина» за 2013 рік.
10. Про надання попередньої згоди на укладення договорів щодо надання членами органів управління та/або працівниками кредитній спілці «Бойківщина» професійних послуг (робіт).
11. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії.
12. Визначення аудитора (аудиторської фірми), яка буде підтверджувати достовірність річної звітності кредитної спілки «Бойківщина» за 2014 рік.
УВАГА! Учасники повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники додатково відповідні довіреності на право участі у зборах.


Возврат к списку