82100, м. Дрогобич, Площа Ринок , буд. 15, телефон:(0324) 45-03-50

          Перелік фінансових послуг:
      1) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
      2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання міститься в Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки «Бойківщина». 
Положення про фінансові послуги КС "Бойківщина"
 введено в дію 1 січня 2021 року                                                        (завантажити  PDF)
         
Примірний договір Внеску (Вкладу) Класичний 1 2 3      (завантажити PDF)
Примірний договір Внеску (Вкладу) Класичний 4 5 6      (завантажити PDF)
Примірний договір Внеску (Вкладу) Накопичувальний 1(завантажити PDF)
Примірний договір Внеску (Вкладу) Накопичувальний 2(завантажити PDF)
Примірний договір Внеску (Вкладу) Скарбничка             (завантажити PDF)
Примірний договір Внеску (Вкладу) На вимогу                 (завантажити PDF)
Примірний кредитний договір                                               (завантажити PDF)
Примірний кредитний договір (Вкл)                                    (завантажити PDF)
Примірний кредитний договір (НВкл)                                 (завантажити PDF)
Примірний договір про споживчий кредит                         (завантажити PDF)
Примірний договір про споживчий кредит (Вкл)              (завантажити PDF)
Примірний договір про споживчий кредит (НВкл)           (завантажити PDF)
Примірний договір для Кредитних спілок (Вкл)                (завантажити PDF)

КРЕДИТИ

Кредитна спілка «Бойківщина» надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності.

Розмір плати (процентів), яка встановлюється для окремих видів кредитів виходячи із наступних критеріїв: строку користування, цільового призначення, розміру облікової ставки, режимів сплати процентів і основної суми кредиту, порядку надання кредиту, потреб членства та ринкових тенденцій та попереднього дісвіду надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження доходності на  рівні, що забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів.

1) комерційні кредити;

2) кредити, надані на ведення фермерських господарств;

3) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

4) кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

5) споживчі кредити, у тому числі:

  •     придбання автотранспорту;
  •     придбання аудіо-, відео- побутової техніки та комп'ютерів;
  •     придбання товару;
  •     інші потреби;

Інформація, необхідна для отримання споживчого кредиту споживачем (наявні та можливі схеми кредитування, тарифи та умови на яких кредитна спілка надає споживчі кредити) згідно ЗУ «Про споживче кредитування»: Види послуг по кредитах


Вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги за договором про споживчий кредит.

Вимоги до договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту.

ВНЕСКИ (ВКЛАДИ)

Кредитна спілка «Бойківщина» залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти), належать членам кредитної спілки на праві приватної власності та належать до її зобовязань. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому внески (вклади) на депозитні рахунки, а також нараховану на такі внески плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з членом кредитної спілки договорами та відповідно до діючого законодавства України.

Мінімальні та максимальні розміри вкладів за одним договором становлять:

-                 для договорів про залучення строкових внесків (вкладів): від 100,00 грн. до 150000,00 грн.;

-                 для договорів про залучення внесків (вкладів) на вимогу: від 1,00 грн. до 150000,00 грн.

Кредитна спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади). Визначення розміру процентної ставки, яка нараховується для окремих видів внесків (вкладів), відбувається з урахуванням особливостей та за наступними критеріями – строку дії договору, способу виплати процентів, виходячи з потреб членства та ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення внесків (вкладів), за умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

Членами кредитної спілки є особи, які належать до Всеукраїнської громадської організації «Бойківське етнологічне товариство».