82100, м. Дрогобич, Площа Ринок , буд. 15, телефон:(0324) 45-03-50

 
    26 квітня 2015 року в м.Дрогобичі у приміщенні Дрогобицького районного Народного дому відбулись чергові загальні збори членів кредитної спілки “Бойківщина”. 

Спостережна рада Кредитної спілки "Бойківщина" повідомляє
про проведення чергових загальних зборів членів кредитної спілки, які відбудуться 
26 квітня 2015 року в приміщенні Дрогобицького районного Народного дому за адресою: Львівська обл., м.Дрогобич, вул.22 січня, буд.28.
         Реєстрація учасників: 13:30 - 13:55, 
         Початок зборів о 14:00.
Порядок денний
1. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів членів Кредитної спілки "Бойківщина".
2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради Кредитної спілки "Бойківщина".
3. Заслуховування та затвердження звіту правління Кредитної спілки "Бойківщина".
4. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету Кредитної спілки "Бойківщина".
5. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії Кредитної спілки "Бойківщина".
6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності Кредитної спілки «Бойківщина" за 2014 рік (річна фінансова звітність та звітні дані за 2014 рік).
7. Заслуховування та затвердження річної звітності та результатів діяльності  Кредитної спілки "Бойківщина" за 2014 рік.
8. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні Кредитної спілки "Бойківщина" за 2014 рік. 
9. Розгляд бюджету Кредитної спілки "Бойківщина" на 2015 рік.
10. Внесення змін до Статуту Кредитної спілки "Бойківщина" та затвердження Статуту Кредитної спілки «Бойківщина» в новій редакції.
11. Внесення змін до Положення про спостережну раду Кредитної спілки "Бойківщина" та затвердження Положення про спостережну раду Кредитної спілки "Бойківщина" в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Кредитної спілки "Бойківщина" та затвердження Положення про ревізійну комісію Кредитної спілки "Бойківщина" в новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про правління Кредитної спілки "Бойківщина" та затвердження Положення про правління Кредитної спілки "Бойківщина" в новій редакції.
14. Внесення змін до Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Бойківщина" та затвердження Положення про кредитний комітет Кредитної спілки "Бойківщина" в новій редакції.
15. Обрання членів спостережної ради та ревізійної комісії.
16. Надання попередньої згоди на укладення договорів щодо надання членами органів управління та/або працівниками Кредитній спілці "Бойківщина" професійних послуг (робіт).
17. Визначення аудитора (аудиторської фірми), що буде підтверджувати достовірність річної звітності Кредитної спілки "Бойківщина" за 2015 рік.
УВАГА! Учасники повинні мати документ, що посвідчує особу.

136815,07 грн. 
 - сума коштів, яка відшкодована з обласного бюджету в 2014 році мешканцям Львівської області, членам Кредитної спілки “Бойківщина” по кредиту “Енергозбереження”.

30.12.2014